100 Ampere Gel Batteri

- Vid anslutning via PK 550 Strömförsörjning som finns på vår webbplats;

Cirka 15-16 timmar vid pumpens första steg,
Cirka 9-10 timmar vid pumpens andra steg.

*OBS:Driftperioderna varierar beroende på batteriladdarens livslängd och batteriets livslängd.