PK 550 Strömförsörjning

(EXTERNT BATTERI KAN SÄTTAS IN)

- Den driver cirkulationspumpen med befintliga batterier;

Cirka 110-120 minuter vid pumpens första steg,
Cirka 70-75 minuter vid pumpens andra steg.
- Du kan förlänga pumpens drifttid som du vill i enlighet med batteriets kapacitet genom att ansluta ett externt batteri.
- Den drivs av 100 ampere gel batteri som finns på vår webbplats;
Cirka 15-16 timmar vid pumpens första steg,
Cirka 9-10 timmar vid pumpens andra steg.
*OBS:Driftperioderna varierar beroende på batteriladdarens livslängd och batteriets livslängd.