PK 500 Strömförsörjning

- Den driver cirkulationspumpen med befintliga batterier;
Cirka 110-120 minuter vid pumpens första steg,
Cirka 70-75 minuter vid pumpens andra steg.
*OBS:Driftperioderna varierar beroende på batteriladdarens livslängd och batteriets livslängd.