Rodos Braskamin som är ledande inom sin bransch genom sina 15 års erfarenhet och sina arbeten kring rumsvärmare med värmesystem har utfört tjänster på den Turkiska marknaden och världsmarknaden.

UPPDRAG

Att utföra alla sina projekt på ett sätt för att ge det mest utmärkta resultatet, genom att utföra dem med hög kvalitet, utan problem och i tid genom att vara medveten om att producera strukturer som kommer att tjäna mänskligheten i generationer som ett sökt namn i sin bransch genom dess pålitliga och rättvisa arbetsprinciper.

Att arbeta för att skapa det mest utmärkta arbetet hela tiden in i minsta detalj genom att anta förfrågningar från alla statliga och privata institutioner som vårt eget mål.

Our company, whose main field of activity is heating stove, is to provide world-class service with its own expert staff.

Att följa tekniska och administrativa specifikationer om sektorn levande för att tjäna vederbörligen och att leverera de utförda arbetena som ett permanent arbete från generation till generation.

Genom att vara medveten om att den mest oumbärliga faktorn för att ett projekt ska lyckas är mänskliga faktorer, genom att anta som en princip att tillföra värde till den personal som ägnat sin erfarenhet åt sitt jobb, genom att spegla all form av teknisk utveckling och innovation inom värmevärlden till alla delar av dess produktion och genom att bilda utan att skada naturen, att presentera till mänsklighetens tjänst på det mest effektiva och rena sättet.

Att inte nöja sig med att bli uppskattad av statliga och privata institutioner enbart för sina metoder som följdes och projekt som genomfördes, att ta plats i den internationella plattformen tillsammans med Turkiet genom systematiska lösningar i enlighet med de servicekvalitetsdokument som vårt företag erhållit.

VISION

Att tillhandahålla ekonomisk service utan problem
To ensure the development and continuity of the services we provide in Turkey in terms of heating, together with team excellence, which is the prerequisite for institutional excellence.
Att presentera vår förmåga och kunskap som ett globalt företag inom tjänsteområden för statliga institutioner och privat sektor.